Články a příspěvky

Indický běžec – nový web

Nový web o kachně plemene indický běžec je tady! Jeho cílem je pomoc začínajícím chovatelům s péčí o tuto zvláštní vodní drůbež a motivovat další zájemce k chovu kachen. Zároveň slouží každému, kdo chce indické běžce chovat , k vyhodnocení vhodnosti plemene právě pro něj s ohledem na nároky kachen na potravu, chovatelské zařízení, prostor a vůbec péči, […]