Běžci ve čtvrtém týdnu

Indický běžec stejně jako každá kachna roste velmi rychle. Ve čtvrtém týdnu začíná na křídlech prorůstat peří. Mláďata pod kvočnou wyandotky jsou už větší než náhradní matka, proto jsou v tomto věku od kvočny oddělena. Důvodem je rovněž rozdílné chování vodní a hrabavé drůbeže. Kachny milují vodu a slepice hrabání, kterým znečišťuje krmení pro kachňata a celou odchovnu, jednoduše řečeno – vzájemně si nerozumí.