Indický běžec sedí!

Přestože je v různých zdrojích uváděno, že indický běžec nemá zachovaný pud sezení na vejcích, v mém chovu sedí všechny kachny ze všech tří kmenů každý rok a bez problémů vyvedou mladé. Kačeři během hnízdění kachen chodí kolem budníků a kachny střeží.