Indický běžec – nový web

Nový web o kachně plemene indický běžec je tady! Jeho cílem je pomoc začínajícím chovatelům s péčí o tuto zvláštní vodní drůbež a motivovat další zájemce k chovu kachen. Zároveň slouží každému, kdo chce indické běžce chovat , k vyhodnocení vhodnosti plemene právě pro něj s ohledem na nároky kachen na potravu, chovatelské zařízení, prostor a vůbec péči, protože to rozhodně není kachna pro každého. Už vůbec není vhodný pro ty, kteří se dočetli, že běžci zlikvidují slimáky v zahradě, a proto je hned musí mít! Je to živý tvor se svými nároky, které mu musíme splnit. O tom všem na webu www.indickybezec.cz

Příspěvky a fotografie z vašeho chovu jsou vítány!