Úroda běžců z líhně

Tak takhle vypadá letošní úroda běžců z líhně. Kachňata ve stáří tří dnů jsou naprosto samostatná a žerou. Teplota v odchovně je 32 stupňů v prvním týdnu (zdroj tepla může být 100W žárovka). Pak by se teplota měla snižovat od šestého do desátého dne postupně na 24 stupňů Celsia. V odchovně je třeba udržovat sucho, několikrát denně stlát, aby kachňata nenastydla. Krmení spočívá v podávání VKCH1 ad libitum s neo

mezeným přístupem k vodě. Do vody je vhodné přidat vitamíny podle návodu výrobce.